Агенцията ХеронКонсулт” е оторизирана от Консулски отдел на МВнР на България за извършване на официални писмени и устни преводи от и на всички езици.  

Предлaгаме следните услуги:

Писмени преводи:

 • превод на лични и официални документи (дипломи, академични справки, уверения, свидетелства за съдимост, свидетелства за брак, удостоверения за семейно положение, актове за раждане и мн. др.);
 • превод на фирмени документи като договори, банкови референции, счетоводни баланси, одити, оферти, както и превод на делова кореспонденция / при гарантирана конфиденциалност/;
 • превод на всякакъв тип художествена и специализирана (медицинска, техническа и юридическа) литература;
 • превод на техническа документация и инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване с пълно спазване на оригиналното форматиране на преводния текст;
 • превод в Рекламата уеб-сайтове, брошури, менюта и рекламни материали;
ВЪЗМОЖНОСТ за изпълнение на бързи и експресни писмени преводи за същия ден;

Устни преводи на територията на София

 • устни преводи при провеждане на съдебни заседания;
 • изповядване на сделки пред нотариус;
 • Консекутивни преводи при съпровождане на частни лица и чуждестранни делегации;
 • Симултанни преводи при провеждане на конференции, семинари и културни мероприятия;
   
Допълнителни услуги:

 • ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на официални и лични документи от и за чужбина;
 • заверки с АПОСТИЛ на всякакъв вид документи от Консулски отдел на МВнР;
 • Подготовка на комплекти с документи, необходими за кандидатстване за работа или обучение в чужбина;
 • Изготвяне на автобиографии, мотивационни писма, препоръки и други необходими документи по европейските международни стандарти и изисквания.

Доставка: Вашите преводи можете да получите като файл, в избран от Вас формат, по пощата или с куриер.

-  гарантираме Ви конфиденциалност, качествена услуга получаване на поръчката в срок; коректност

Ние работим с квалифициран екип от заклети преводачи – лингвисти

 

София ул. Неофит Рилски  № 23   тел: 0899998854 /  9876962   е-mail: heronconsult@abv.bg

  Title Text.